Planinarenje

Planinarenje

Koča na Pikovem - Veliki vrh (nad Mežiško dolino)