Slika Kozorog na poti proti bivaku Suringar
Kozorog na poti proti bivaku Suringar