Prejšnja slika Alpski šipek (Rosa pendulina) - Slika Alpski šipek, slikan konec maja na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami. Naslednja slika
Alpski šipek, slikan konec maja na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami.
 4 osobama se ovo sviđa